Les om utstillingen her:
JICPB Gallery; Danmark, Scottland, Frankrige, Egypt, Japan: