Live performance ved Holstebro Kunstmuseum på Nordjylland i Danmark sommeren 2001.

Jeg beveget meg rundt omkring på området ute og inne. På ryggen hadde jeg en dykkerflaske med luft, og på denne var det festet to pusteventiler. Den ene ventilen pustet jeg i selv, men den andre ventilen inviterte jeg forskjellige folk fra publikum til å puste i. Slik pustet vi sammen fra samme beholder med kunstig luft.