Performance, video- og lydinstallasjoner
Line Husa er utdannet skuespiller ved teaterhøgskolen i Amsterdam, på mimelinjen. Hun jobber og bor fremdeles i Amsterdam. Line har jobbet en del med teater som grenser opp mot performancekunst som sjanger, hvor hennes utforskning er på et mer fysisk plan. Hun jobber også med lyd som består av kvadrafoniske lydinstallasjoner til egne produksjoner.
Prosjektet vi jobber sammen med nå er video- og lydopptak fra Ølhallene på Tou Scene. Uttrykket jobbes frem gjennom intuitiv improvisasjon med fokus på vår tilstedeværelse i rommet og i forhold til hverandre. Her oppstår møter mellom oss to, mellom oss og rommet, mellom oss og publikum, mellom  publikum og rommene.
Det er også utarbeidet en filmverson av prosjektet som heter theBeast, hvor vi trekker inn et tredje element som påvirker oss
.