Vi var fire kunstnere (Susanne Christensen, Helene Selvåg, Cathrine Gilje og Anne Klovning) som befant oss i et galleri, Rogaland Kunstsenter i Stavanger, en hel ettermiddag og natt, og utførte en slags performance workshop. Ideen var å vise alle etterlatenskapene fra natten.

Performance prosjektet var ett bidrag til flere utstillinger som kaltes «Ti kunstnere, ti dager», hvor en kunstner eller gruppe hadde fått en dag hver å lage utstilling i Rogaland Kunstsenter sine lokaler. Dette var også i forbindelse med Kunstsenterets storsatsning det året som het «Hverdag, bilder, hver dag». Til denne utstillingsdagen skulle vi få 1500,- kr. i utstillingsvederlag.

Vi ville ta oppdraget på ordet og vise hvor mye kunst det kunne bli for den summen penger, i dette tilfelle fordelt på fire, i ett døgn ved å bo i galleriet hele døgnet og stille ut det som måtte være igjen av dette stuntet som en utstilling. Dette skulle ikke være et angrep på Kunstsenteret selv, men snarere en sjanse til å sette fokus på hvor lite verdsatt ofte den tiden og prosessen det tar å produsere kunstverk og at dette også koster penger.

Etter dette døgnet når utstillingen skulle åpne, konstruerte vi en installasjon som kunne fortelle noe om hva som hadde skjedd i løpet av de siste 24 timene - eller 720 minuttene. Deriblant stod kameraene våre på stativer og viste råteip fra ulike performance og diskusjoner vi hadde hatt i løpet av døgnet.