I videoen av stillbilder og manipulerte plots ved navn; «Mag-lite Venus», poserer jeg på en strand hvot denne presentasjonen refererer til, eller snarere blir en kontrast til det idealistiske bildet av Botticellis «Venus fødsel». Jeg har en kåpe på meg som er langt fra glamorøs. Hetten gjemmer noe av ansiktet. Jeg bruker en Mag-lite til å lyse opp det ene brystet med. Hele bildet har en ambivalent mystikk hengende over seg. Vil jeg vise meg fram eller vil jeg gjemme meg? Er handlingen min konfronterende eller tilbaketrukket, tvungent eller frivillig?

Fritt oversatt etter tekst fra katalogen om «Møteplass»-prosjektet. Den opprinnelige teksten er skrevet av den norske kuratoren Anna Roos.