Møteplass var en vandreutstilling hvor det er fem deltagere fra hver av seks land; Norge, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Deltagerne på prosjektet ble plukket ut av en kurator fra hvert land, og ett av kriteriene var at en nettopp var ferdig med høgere kunstutdannelse eller var i avslutningsfasen ved en høgere kunstutdannelse. Formålet var å vise ny, ung samtidskunst fra Nord -Europa og gi deltagerne en sjanse til å opparbeide ett nettverk mellom unge kunstnere fra disse landene.

Vi fikk alle, gjennom prosjektet, en reise til Riga i Latvia høsten 2002 i en uke, hvor vi 30 kunstnerne skulle presentere oss for hverandre og bli godt kjent med hverandre. Utover dette skulle vi også få en reise med opphold i fem dager til ett av de andre utstillingsstedene.

Mitt bidrag til utstillingen var en videoinstallasjon med videoen; «Nobody will observe». Videoen var plassert inni et gammelt og godt brukt familietelt, hvor lukten av teltets tidligere bruk satt igjen i teltveggene, og dets visuelle uttrykk drar deg litt bakover i tid.... En måtte gå inn i teltet for å se videoen.

Sammen med videoinstallasjonen viste jeg også tre manipulerte fotoer som jeg har kalt; «Mag-lite Venus».

LATVIA (i forbindelsen med åpningen av utstillingen i Riga):
Ved oppholdet i Latvia ble det leid buss hvor vi kjørte rundt om i det vakre landet. Her er vi i Ventspils, på nordvest kysten hvor vi blant annet fikk se på noen bunkerser etter den 2. verdenskrig. De var tydelig preget av tidens tann, og et par av dem hadde trillet ut i vannet.
Like ovenfor her var det et stort område med tomme bygninger som var blitt etterlatt av russerne etter løsrivelsen fra Russland. Bygningene var mer eller mindre falleferdige, og kunne kjøpes for blant annet en latti, som tilsvarte ca. 14 norske kroner. Noen ildsjeler hadde gjort så, og holdt på å bygge om en tre-fire slike bygninger til et slags kunstsenter og kunstnerverksteder.

De norske deltagerne på utstillingen var:

Kjersti Sundtland, Fredrik Raddum, Helen Torp Andersen, Anne Klovning, John K. Raustein.

Norsk kurator: Anna Roos
Prosjektkurator: Truls Olin