Woman in an angelcostume sleeping in a forest

Performancefoto fra en serie på fem fotoer á 70X100 cm.
Utstillt ved galleriet ET4U på nordjylland i Danmark - 05.06. - 25.08. 2001.